Xem tất cả 11 kết quả

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36
Close

Đường chân tường 12cm TGW-6810

Đặc điểm kỹ thuật của đường chân tường 12cm TGW-6810: – Kích thước: 120mm (rộng), 10mm (cao) – Chiều dài:

Close

Đường đầu trần 11.5cm TGW-6805

Đặc điểm kỹ thuật của Phào đầu trần 11.5cm TGW-6805: – Kích thước: 115mm (rộng), 30mm (cao) – Chiều dài:

Close

Đường kết thúc 7cm TGW-6804

Đặc điểm kỹ thuật của đường kết thúc 7cm TGW-6804: – Kích thước: 70mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài:

Close

Đường nối trang trí 8cm TGW-6808

Đặc điểm kỹ thuật của đường nối trang trí 8cm TGW-6808: – Kích thước: 80mm (rộng), 22mm (cao) – Chiều

Close

Đường nối trang trí màu 10cm TGW-6809

Đặc điểm kỹ thuật của đường nối trang trí màu 10cm TGW-6809: – Kích thước: 100mm (rộng), 10mm (cao) –

Close

Đường thắt lưng 4cm TGW-6802

Đặc điểm kỹ thuật của đường thắt lưng 4cm TGW-6802: – Kích thước: 40mm (rộng), 15mm (cao) – Chiều dài:

Close

Đường thắt lưng 6cm TGW-6803

Đặc điểm kỹ thuật của đường thắt lưng 6cm TGW-6803: – Kích thước: 60mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài:

Close

Đường viền 3.5cm TGW-6801

Đặc điểm kỹ thuật của đường viền 3.5cm TGW-6801: – Kích thước: 35mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài: Mỗi

Close

Đường viền 6cm TGW-6806

Đặc điểm kỹ thuật của đường viền 6cm TGW-6806: – Kích thước: 60mm (rộng), 25mm (cao) – Chiều dài: Mỗi

Close

Nẹp chữ H 1.9cm TGW-6812

Đặc điểm kỹ thuật của Nẹp chữ H 1.9cm TGW-6812: – Kích thước: 19mm (rộng), 13mm (cao) – Chiều dài:

Close

Nẹp V góc ngoài 2cm TGW-6807

Đặc điểm kỹ thuật của Nẹp V góc ngoài 2cm TGW-6807: – Kích thước: 20mm (rộng) – Chiều dài: Mỗi