Showing 1–12 of 14 results

Show sidebar
TGL-6901_2
Close

Đường góc 3.3cm TGL-6901

Đặc điểm kỹ thuật của đường góc trang trí 3.3cm TGL-6901: – Kích thước: 33mm (rộng), 16mm (cao) – Chiều

TGL-6902_3-1
Close

Đường góc trong 7.5cm TGL-6902

Đặc điểm kỹ thuật của đường góc trong 7.5cm TGL-6902: – Kích thước: 75mm (rộng), 17mm (cao) – Chiều dài:

TGL-6903_1
Close

Đường góc ngoài 8cm TGL-6903

Đặc điểm kỹ thuật của đường góc ngoài 8cm TGL-6903: – Kích thước: 8mm (rộng), 19mm (cao) – Chiều dài:

Duong_vien_chan_tuong_7915-1
Close

Đường chân tường 12cm TGL – 7915

Đặc điểm kỹ thuật của Đường chân tường TGL – 7915: – Kích thước: 100mm (rộng), 10mm (cao) – Chiều

ket_thuc_moi7904
Close

Đường kết thúc 4.5cm TGL – 7904

Đặc điểm kỹ thuật của Đường kết thúc TGL – 7904 : – Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao) – Chiều

that_lung_2.8-2_7906
Close

Đường thắt lưng 2.8cm TGL-7906

Đặc điểm kỹ thuật của Đường thắt lưng TGL-7906: – Kích thước: 28mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài: Mỗi

đường viền vân đá 7907
Close

Đường thắt lưng 4.5 TGL – 7907

Đặc điểm kỹ thuật của Đường thắt lưng TGL – 7907: – Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao) – Chiều

trang_tri_tran_7905
Close

Đường viền trang trí trần 11.2cm TGL – 7905

Đặc điểm kỹ thuật của Đường viền trang chí trần TGL – 7905 : – Kích thước: 112mm (rộng), 22mm (cao)

vien_trang_tri_6-2.1_7910_moi
Close

Đường viền trang trí 6cm TGL – 7910

Đặc điểm kỹ thuật của Đường viền trang chí  TGL – 7910: – Kích thước: 60mm (rộng), 21mm (cao) –

vien_trang_tri_8-2.8_7911
Close

Đường viền trang trí 8cm TGL – 7911

Đặc điểm kỹ thuật của Đường viền trang chí  TGL – 7911: – Kích thước: 80mm (rộng), 28mm (cao) –

vien_trang_tri_12-3.5_7912moi
Close

Đường viền trang trí 12cm TGL – 7912

Đặc điểm kỹ thuật của Đường viền trang trí TGL – 7912: – Kích thước: 120mm (rộng), 35mm (cao) –

Close

Nẹp V 2.5cm

Đặc điểm kỹ thuật của Nẹp V 2.5cm: – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa